مانیتورصنعتی

مانیتور صنعتی مانیتورصنعتی به مانیتورهایی گفته می شود که اولاً قطعات و تجهیزات بکاررفته در ساخت آنها مانند آی سی،خازن،مقاومت و … از درجه صنعتی باشند و ثانیاً قابلیت کار در محیط های با شرایط سخت را داشته باشند،یعنی درجه حفاظت بالایی داشته باشند و نسبت به رطوبت و گردوغبار محیط مقاوم باشندو علاوه مانیتور […]