اندازه‌گیری

اندازه گیری یا سنجش فرآیند برآورد اندازهٔ ویژگی‌های یک چیز، مانند طول ( درازا)، وزن (سنگینی) یا عمق (ژرفا) آن نسبت به یکاهای اندازه‌گیری استاندارد، مانندمتر و کیلوگرم است. این عبارت نشانگر شمار نتایج فرآیند پیشین نیز هست. مترولوژی، دانش بررسی اندازه‌گیری است. عمل اندازه‌گیری بیشتر با یک ابزار اندازه‌گیری (سنج ابزار) مانند خط‌کش، ترازو، […]

اندازه گیری فشار

بسیاری از تکنیک برای اندازه گیری فشار و خلاء توسعه داده شده است. ابزار برای اندازه گیری فشار سنج فشار سنج و یا خلاء نامیده می شود. فشار سنج ابزاری است که با استفاده از ستون مایع برای اندازه گیری فشار، اگر چه مدت است که اغلب استفاده می شود امروزه به معنی هر وسیله […]

کلیه حقوق مادی و معنوی نزد شرکت اسپک محفوظ است/Copyright & All Rights Reserved by ASPEK