محصولات بیشتر

این محصولات بدلیل تنوع و رنج کاری وسیع،بصورت کلی طبقه بندی شده اند،لطفاً در صورت نیاز به این محصولات با واحد فروش شرکت تماس بگیرید

Moisture Meters -رطوبت سنج
 
Sound Level Meters-اندازه گیر سطح صدا
 
Anemometers-بادسنج
 
LUX Meters-اندازه گیر شدت روشنایی(لوکس متر)
 
Dew Point Meters-اندازه گیر نقطه شبنم
 
Humidity/Temperature Meters-رطوبت+دما سنج
 
Thickness Meters-ضخامت سنج اولتراسونیک
 
Vibration Meters-ارتعاش سنج
 
Hardness Testers-دستگاههای تست سختی
 
Leeb Hardness Tester-دستگاه تست سختیleeb
 
Brinell Hardness Tester-دستگاه تست سختی برینل
 
Rockwell Hardness Tester-دستگاه تست سختی راکول
 
Vickers Hardness Tester-دستگاه تست سختی ویکرز
 
Force & Tension Gauges-نیرو و کشش سنجها
Test Stand-پایه های تست
 
Ultrasonic Flaw Detector-عیب یاب اولتراسونیک
 
Infrared Thermometers-ترمومترهای مادون قرمز
 
Tachometers/Stroboscopes-سرعت سنج
 
Surface Roughness Meters-زبری سنج
 
Fuel Pressure Tester-تستر فشار سوخت
 
Throttle Potentiometer Tester
Range Finders
Calibrators
Insulation Tester
Cable Testers
Metal/Stud/AC Wire Detector
Clamp Meter
Scales & Balance
Diamond Testers
Multimeters
PH Meters
Water Quality On-line Controller
Gas Detectors
Electrical Testers

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید