چگونه یک سنسور گشتاور کار می کند؟

سنسور گشتاور یا تورک سنسور وسیله ایست جهت اندازه گیری میزان گشتاور وارده بر اجسام.

این گشتاور می تواند ثابت،با زاویه محدود و یا با دورهای بالا اعمال گردد،در هر صورت می توان با تبدیل گشتاور به ولتاژ میزان گشتاور را تا حد بسیار دقیقی تخمین زد.

اساس کار هرسنسور گشتاور بر پایه تنش و کرنش بوجود آمده در بدنه یا شفت سنسور می باشد؛بدین معنی که هرگاه گشتاوری بر جسمی وارد شود ناحیه ای از جسم که از لحاظ فیزیکی دچار نقص یا سستی باشد شدیداً و زودتر از بقیه مکانها دچار تجمع تنش شده و به مرز گسیختگی می رسد،لذا تولید کنندگان سنسور گشتاور از این خاصیت استفاده کرده و با استفاده از روشهای ساده گشتاور را قابل اندازه گیری می نمایند.

جهت اینکار کافیست محلی ازسنسور گشتاور را که در طراحی دچار تمرکز تنش خواهد شد(مثلاٌ جایی که قبلاً تراشکاری شده و استرین گیج چسبانیده شده) به عنوان محل مورد نظر جهت آزمایش میزان تنش و کرنش قرار دهند.

از اینرو استرین گیجها را با زاویه45 درجه نسبت به خط افق در این محل می چسبانندو با اعمال نیرو یا گشتاور این استرین گیجها خروجی میلی ولت را در اختیار کار بر قرار می دهد.

از سنسور گشتاور در بسیاری از صنایع استفاده می شود،از نوع استاتیک آن جهت اندازه گیری گشتاور های استاتیک همچون گشتاور وارده بر دسته شیرهای توپکی،فرمان خودرو،شیرهای فلکه ای،بازوهای قفل شونده و … استفاده می شود.

از نوع دینامیک آن جهت اندازه گیری گشتاوهای موتورها،گیربکس ها،الکتروموتورها،چرخدنده ها،شفتهای دوار و غیره استفاده می شود.

torque sensor

torque sensor for torque wrench

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید