فروش نیروسنج و نیروسنج دیجیتال

نیروسنج

جهت اندازه گیری نیروی وارد به اجسام از نیروسنج استفاده می کنیم.نیروسنج از لحاظ کلی به دو نوع آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی می گردد.

نیروسنج آنالوگ قدیمی تر بوده و دقت پایینتری نسبت به نوع دیجیتال آن دارد،در این نیروسنج با وارد آوردن نیرو به قلاب یا پراب آن ؛عقربه دستگاه شروع به چرخیدن کرده و با ثابت شدن نیرو،مقدار آن را نمایش می دهد،اساس کار این نوع نیروسنج ،فنر می باشد،ثابت فنر در نظر گرفته شده برای این نوع دستگاه نسبت مستقیمی با نیروی اعمال شده دارد و می توان برای تقریب های محدود از آن استفاده نمود.

نیروسنج دیجیتال،جدید ترین نوع نیروسنج می باشد،با استفاده از این دستگاه شما می توانید علاوه بر قرائت نیرو،اطلاعات آن را نیز ثبت و ذخیره نمایید.

معمولاً در دستگاه نیروسنج دیجیتال شما می توانید نیرو را بر حسب نیوتن یا پوند یا کیلوگرم قرائت کنید و از طریق پورت سریال آن ،اطلاعات را به کامپیوتر منتقل نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

force gauge

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید