سوئیچ صنعتی شبکه

سوئیچ صنعتی شبکه ، همانطور كه مي دانيد يك شبكه شامل نود ( Node ) يا ايستگاه كاري ، واسطه هاي ارتباطي ( Wired or wireless ) و تجهيزات مخصوص سوئیچ صنعتی شبکه مانند روتر و سوييچ و هاب ها مي باشد. در محيط اينترنت ، تمامي اين اجزا با هم كار مي كنند تا شما بتوانيد اطلاعاتي را از كامپيوتر خود براي كامپيوتر ديگري به آنسوي دنيا بفرستيد. سوئیچ صنعتی شبکه ها ، از قسمت هاي اساسي بيشتر شبكه ها مي باشند. دستگاه مذكور اين امكان را براي چندين كاربر فراهم مي سازد تا در يك زمان واحد از طريق شبكه اطلاعات را براي هم ارسال كنند. سوئیچ صنعتی شبکه ها به نودهاي مختلف موجود در شبكه اجازه مي دهد مستقيماً و با يك روش آسان و كارآمد به يك نود ديگر متصل شوند. سوئیچ صنعتی شبکه هايي كه ارتباط مجزايي را براي هر يك از نودهاي سوئیچ صنعتی شبکه ايجاد مي كنند به LAN Switches معروف مي باشند. در اين مقاله به بررسي شبكه هاي Ethernet كه در آنها از سوئيچ هاي LAN استفاده شده است ، خواهيم پرداخت. و با سوئیچ صنعتی شبکه LAN ، نحوه كار transparent bridging ، شبكه هاي Trunking , VLAN و Spanning Tree آشنا خواهيد شد.

سوئیچ صنعتیkorenix
سوئیچ صنعتی کورنیکسKORENIX
سوئیچ صنعتی موگزا

سوئیچ موگزاMOXA

مادامي كه در يك سوئیچ صنعتی شبکه چندين شبكه VLAN داشته باشيم، اين شبكه ها نمي توانند به صورت مستقيم با شبكه ديگري كه به آن سوئیچ صنعتی شبکه متصل مي باشد ارتباط برقرار كنند. در غير اين صورت مي توانست منجر به عدم استفاده از شبكه هاي مجازي شود البته براي برقراري ارتباط ما بين چندين VLAN به وجود روتر نياز است. شبكه هاي VLAN مي توانند از چندين سوئيچ براي برقراري ارتباط استفاده كنند و همچنني چندين شبكه مجازي VLAN مي توانند به يك سوئيچ متصل شوند شبكه هاي مختلفي كه به سوئيچ هاي مختلفي متصل مي باشند قادرند تا از طريق لينك ما بين سوئيچ ها با هم ارتباط برقرار كنند. براي تحقق آن از پروتكل موسوم به Trunking بهره مي گيرند. پروتكل مذكور تكنولوژيي مي باشد كه به اطلاعات اين امكان را مي دهد تا از بين چندين شبكه VLAN و از طريق لينك سوئيچ ها عبور كنند. JetNet5728G پروتكل VLAN Trunking پروتكل VTP پروتكلي است كه سوئيچ ها از آن براي اطلاع رساني به يكديگر در مورد تركيب VLANها استفاده مي كنند. همانطور كه در شكل 4 مشاهده مي كنيد هر يك از سوئيچ ها داراي 2 عدد شبكه مجازي VLAN مي باشد، به اولين سوئيچ ، شبكه هاي A و B كه از طريق پورت هايي به روتر و سوئيچ ديگر مرتبط مي شوند. شبكه هاي C و D نيز از طريق سوئيچ دوم به سوئيچ اول وصل مي شود و همچنين اين شبكه ها مي توانند از طريق سوئيچ اول به روتر مرتبط مي شوند.  شبكه هاي مجازي از طريق خطوط ارتباطي Trunk موجود در بين سوئيچ ها و با استفاده از روترها ، قادرند با يكديگر ارتباط برقرار كنند به طور مثال ديتا از كامپيوتر واقع در (A) VLAN به سرعت براي كامپيوتر ديگر مثلا كامپيوتر موجود در (B) VLAN ارسال مي شود. اين اطلاعات مي بايد از سوئيچ به طرف روتر رفته و از آنجا نيز دوباره به سوئيچ باز گردد. اما به وسيله الگوريتم transparent bridging algorithm و همچنين پروتكل Trunking، هر دوي كامپيوترها و روتر مي دانند كه آنها در داخل يك سگمنت مشابه مي باشند.

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید