تله متری

تله متری

دوری‌سنجی[۱] یا تله‌متری ضبط اطلاعات اندازه‌گیری شده و ارسال آن‌ها با استفاده از خطوط ارتباطی یا از طریق ارتباط بی‌سیم است. در مورد دوری‌سنجی این نکته را باید در نظر گرفت که اطلاعات از یک مبدا در حال حرکت و هر چند لحظه یکبار به یک پایگاه ثابت ارسال می‌شوند.[۲]

سامانه‌های دوری‌سنجی

این سیستم‌ها برای جمع‌آوری داده‌ها و در یک مکان متحرک و دور از دسترس و ارسال آن‌ها به یک مرکز ثابت برای نمایش و بررسی آن ها. به طور کلی سیستم‌های دوری‌سنجی برای وسایل نقلیه در حال حرکت مانند اتومبیل، هواپیما، موشک یا ماهواره استفاده می‌شوند. [۳]

سیستم تله متری

اجزای یک سامانهٔ دوری‌سنجی

سامانه‌های دوری‌سنجی دارای اجزای زیر است:

 • سیستم جمع‌آوری اطلاعات
 • یکی از سیستم‌های تسهیم‌سازی زیر:
  • سیستم تسهیم‌سازی فرکانسی
  • سیستم تسهیم‌سازی زمانی
  • سیستم تسهیم‌سازی هیبرید که ترکیبی از تسهیم‌سازی فرکانسی و تسهیم‌سازی زمانی است.
 • سیستم مدولاسیون، فرستنده و آنتن
 • موج یا کانال ارتباطی
 • آنتن، گیرندهٔ رادیویی، دمدولاتور
 • سیستم دیمولتیپلکس با توجه به سیستم تسهیم سازی
 • سیستم بررسی و محاسبه داده[۳]
!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید