استرین گیج

استرین گیج

وقتی نیروهای خارجی به جسم ثابتی وارد می شود،تنش و کرنش حاصل می گردد.تنش از روی نیروهای مقاومتی درونی جسم تعیین می گردد و کرنش  به دلیل جابجایی و تغییر شکل جسم بوجود می آید

برای نیروهای مقاومتی یکسان در یک جسم،تنش با تقسیم نیرو بر سطح مقطع بدست می آید

equatstrain1

کرنش در ازای اعمال نیرو وتغییر شکل جسم در واحد طول بوجود می آید

equatstrain2

مقادیر واقعی کرنش معمولاً کمتر از 0.005 اینچ/اینچ می باشد و اغلب در واحدهای میکرو بیان میگردند

equatstrain3

strainfig01

strainfig03

تمامی استرین گیج ها برای تبدیل خواص مکانیکی به الکتریکی طراحی شده اند،اگر سیمی تحت کشش نگه داشته شود طول آن اندکی زیاد شده و سطح مقطع آن کاهش می یابد،این تغییر بسته به مقاومت سیم و بانسبت مقاومت به کرنش تعریف خواهدشد

حساسیت یا گیج فاکتور کرنش به شرح زیر تعریف می گردد

equatstrain4

strainpic1

استرین گیج های قابل ارایه این شرکت ساخت چین و برخی مشخصه های آنها به شرح ذیل می باشد،لازم به ذکر است در صورت نیاز به خرید استرین گیج مدلهای موجود را از ما استعلام نمایید

!آیا این مطلب مفید بود؟ به اشتراک بگذارید